Páginas del blog Ría de Ribadeo

AMIGOS

lunes, 3 de agosto de 2015

Plan de Conservación da Praia das Catedrais. Análise do plan (Parte I).

Este verano entrou en funcionamento o Plan de Conservación do Monumento Natural da Praia das Catedrais. A medida tivo un amplo eco nos medios de comunicación, non só galegos, senón a nivel estatal. O foco da nova estivo sobre todo posto na medida “estrela” do plan, a limitación de acceso á praia, establecendo un límite diario de visitas en tempada alta (verano e Semana Santa) de 4.812 persoas. Pero detrás desta cifra, hai un extenso plan de conservación que tratará de levar a cabo nos próximos anos unha serie de medidas para evitar o que todos estábamos temendo, a degradación da Praia das Catedrais. Ou “a morte da galiña dos ovos de ouro”, coma tan descritivamente se ten dito. Levábase tempo reclamando que había que actuar urxentemente, xa que a situación era insostible. Recordemos só unhas cifras, facilitadas polo Concello de Ribadeo. No verano de 2014, visitaron a praia no mes de xullo unhas 150.000 persoas, con picos diarios de ata 14.000 persoas (23 de xullo). En agosto a cifra foi aínda máis escandalosa: 270.000 persoas. Pero é que xa o venres santo dese mesmo ano houbo, nun só día, 20.000 visitantes. Como todos concordaremos, estes datos son completamente inasimilables para un espazo que está catalogado coma Monumento Natural, ademais de ser Zona de Especial Conservación dentro da Rede Natura 2000.Pois ben, para paliar esta situación a Xunta de Galicia elaborou un Plan de Conservación que tratará de ordenar e regular o uso público deste espazo natural, co obxectivo principal posto na súa protección. Loxicamente, detrás deste plan hai unha compoñente política (a Xunta non deixa de ser un ente político). E como todo na política, hai defensores e detractores, moi relacionados tamén coa cor desde a que se mire. Ademais lembremos que nas Catedrais teñen competencias tres organismos diferentes, coma son o Concello de Ribadeo, a Deputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia. Pero eu quero dar a miña opinión, que pode ser máis ou menos acertada, procurando fuxir desta compoñente, e guiándome unicamente polo meu criterio, polo que penso, polo que saquei en conclusión da lectura detida do plan, e pola comprobación “in situ” das medidas na propia praia. Como poderedes imaxinar, a miña opinión vai ir mais orientada cara á conservación, que cara ó aproveitamento turístico do recurso. Penso que aquí está a clave, en ver que é o que se quere primar. En función disto, a uns pareceralles que o plan é esaxerado, a outros que é positivo, e a outros quizais que se queda curto. Cuestión de opinións…
Entrando en materia, o plan considera que a principal ameaza para a conservación do Monumento Natural da Praia das Catedrais é sen dúbida a masiva afluencia de visitantes en determinadas épocas do ano. O que conleva isto sabémolo todos: residuos, colapso de vehículos nos accesos e aparcadoiros, pisoteo continuado e destrución da cuberta vexetal, destrución dos cantís (comezaban a verse xa pintadas e amoreamentos de pedriñas), invasión de tódalas zonas da praia e dos cantís sen ningún control, desbordamento dos aseos públicos e verquidos á praia, etc. Así pois, unha das primeiras e polémicas medidas era valorar a limitación de acceso á praia. 

Cuberta vexetal completamente degradada no entorno dunha das furnas da parte superior dos cantís


A miña opinión a este respecto é clarísima, un rotundo si a impor un límite, como existe en numerosos espazos naturais con problemas similares. Por sorte, e non sen polémica, como dicía, os responsables do plan tamén pensaron que era necesario, e introduciron esta medida. Agora, aquí viña a seguinte polémica, ¿como establecer un cupo de visitas, e en que basearse? Pois ben, para isto decidiron basearse nun traballo redactado por Gómez-Limón García, J. e García Ventura, D. (2014) que adapta ás singularidades dos parques nacionais españois unha metodoloxía empregada en América. Segundo este traballo a chamada “capacidade de carga” dun espazo natural pode valorarse basicamente en dúas vertentes, unha capacidade de carga física, e unha capacidade de carga ecolóxica. Das dúas, como se pode deducir, a segunda é máis restritiva ca primeira, e afortunadamente foi a que se decidiu empregar. Dentro disto, tivéronse logo en conta varios criterios de diversa índole para establecer unhas cifras concretas, que si estades interesados podedes ler no Anexo do Decreto 80/2015. Destes criterios, e con varias fórmulas matemáticas, saíron finalmente tres cifras, en función a tres capacidades de carga ecolóxica:

Criterio de ocupación intensivo: 9.625 persoas ó día

Criterio de ocupación medio: 4.812 persoas ó día

Criterio de ocupación baixo: 1.925 persoas ó día

Así que aquí temos a famosa cifra das 4.812 persoas, da que todo o mundo fala, e da que moitos se preguntan que por que non 5.000 ou 4.750. Porque o criterio de ocupación medio foi o elixido. Xa vedes, non é unha cifra caprichosa, senón baseada nunha serie de fórmulas polas que se lles da peso a diversos factores para establecer a cifra final. En fin, cousas das matemáticas.Pero a parte do anecdótico da cifra, detrás dela agóchase algo que me sorprendeu enormemente, e que non tivo eco nos medios de comunicación, e penso que tamén pasou desapercibida para os ribadenses. Ou polo menos eu non escoitei nin unha soa palabra en ningún lado nin a ninguén sobre isto. Quizais sexa porque o documento completo do Anexo ó Plan de Conservación (non o Decreto polo que se aproba, senón o Anexo) ten 130 páxinas cargadas de datos, táboas, gráficos, planos, etc., que non son doados de ler. E seguramente a maioría da xente coñece o plan só en base ás informacións recollidas nos medios, e non por telo lido. Pois ben, resulta que lendo detidamente o plan (eu lino varias veces) conclúese que as famosas 4.812 persoas de límite establécense como a medida óptima de persoas que visiten nun día todo o espazo do Monumento Natural. Repito, todo o espazo. É dicir, non só o areal e a zona dos famosos arcos. ¿E por que insisto neste punto? Porque o cupo finalmente estase aplicando exclusivamente ó acceso ó areal, quedando a parte superior dos cantís e o resto de zonas accesibles (sendeiros, aparcadoiros, etc.) fora desta cota e completamente libres para o acceso de cantas persoas queiran. E o curioso é que no propio plan, despois de establecer este criterio como aplicable a todo o Monumento Natural, establécese que se aplicará exclusivamente á zona da praia. Ou sexa, calcúlase unha cota tendo en conta os factores que afectan a todo o espazo natural, e logo resulta que se aplica só para unha parte. Conclusión, a medida que establece a capacidade de carga está mal establecida, e debería recalcularse polo tanto tendo en conta exclusivamente a zona da praia, que é a onde se aplica. Atrévome a aventurar que deste modo a cifra de visitantes permitidos sería aínda máis baixa.Á marxe do límite diario de visitas, que foi o máis noticiado, o Plan contempla moitas máis medidas que son de gran importancia para a conservación das Catedrais. Así, fíxose un primeiro estudio da fauna e flora presentes no espazo, detectando a presenza de 13 especies vexetais invasoras, e propón medidas para a súa eliminación. Tamén se fai moito énfase na degradación da cuberta vexetal da parte superior dos cantís, e tomaranse medidas de restauración e protección para devolvelos ó seu estado orixinal e evitar que sigan degradándose. Prohíbense tamén actividades que poidan alterar o medio ou que sexan molestas, e regúlanse aquelas que se queiran facer dentro do espazo (carreiras, competicións, uso de embarcacións colectivas de recreo, etc.). Prohíbese radicalmente calquera construción dentro dos límites do Monumento Natural - quen nos dera ter este plan fai uns cantos anos, cando se fixo o desafortunado restaurante-. Non obstante,  e para esta construcción en concreto, levaranse a cabo medidas para mitigar o seu impacto visual, actuando sobre a súa terraza, o valado que a rodea, eliminación de setos e plantas invasoras coas que adornan o xardín, etc. Establécese un servizo de control, xa en funcionamento, para vixiar o cumprimento da nova normativa, así coma regular o acceso á praia. E así varias medidas máis que na miña opinión son moi positivas.

Outra das propostas, que tamén me sorprendeu gratamente e da que tampouco escoitara nada por ningún lado ata que lin o plan completo, é a creación dunha ruta ornitolóxica coa instalación de observatorios de aves. Enmárcase dentro das medidas propostas para a desestacionalización das visitas.En resumo, trala análise detallada do Plan de Conservación, atrévome a dicir que é un plan ambicioso, que recolle numerosas medidas e que aborda a problemática surxida neste particular espazo natural durante os últimos anos desde varios puntos de vista. Penso que ten aspectos que se poden mellorar, e que ten tamén varios fallos no seu plantexamento. Organismos coma o Concello de Ribadeo protestaron publicamente por considerar que non se tiveron en conta moitas das súas reclamacións. Pero por outra banda, o Plan ven a dotar por fin dunha regulación a esta marabillosa praia, que temos que ser conscientes delo, deixou de ser fai moito tempo patrimonio dos ribadenses, para converterse nun espazo recoñecido internacionalmente e visitado por milleiros de persoas de todo o mundo. 

Para non estenderme demasiado, remato aquí a primeira parte deste artigo, que continuará cunha segunda. Nela falarei de cómo está sendo o comezo da aplicación práctica destas medidas. E traerei tamén a opinión de cómo está sendo visto este proceso por parte dos propios implicados: visitantes, traballadores do Concello na praia, traballadores da Xunta, socorristas, guías, etc.


Imágenes y texto bajo licencia Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com

domingo, 26 de julio de 2015

Así va el verano por la Ría de RibadeoSi en la anterior entrada hablaba sobre las observaciones que hice a inicios de este verano en la costa ribadense, esta es para hacer un breve resumen de lo observado en el interior de la ría. Estas observaciones y las fotografías fueron realizadas el día 9 de julio, por lo que vienen al blog con un poco de retraso.

Como era de esperar en esta época, las especies más abundantes y presentes en muchas zonas de la ría son los azulones (Anas plathyrynchos) y las gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus). Estas fotos en concreto son de la ensenada de A Lieira, en Castropol, en donde podemos ver a ambas especies juntas.
Pero entre tantas reidoras había "una intrusa". Es esta gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), que como se puede apreciar portaba una anilla metálica en su pata derecha. Pero me fue imposible ni siquiera intuir lo que ponía.Otra de las zonas potentes de la ría es el Muro das Lamas. Aunque el estado de la marea, bajamar, hacía que las aves estuviesen muy lejos, imposibles de fotografiar con mi equipo. Seguro que aquí Xabi Prieto con su P900 hubiese sacado alguna foto decente.


A pesar de la distancia para la cámara, con el telescopio sí que era posible verlas mejor, y diferenciar de qué especies se trataban. Así, pude observar 4 zarapitos reales (Numenius arquata), 21 zarapitos trinadores (Numenius phaeopus), 6 agujas colinegras (Limosa limosa), 5 archibebes claros (Tringa nebularia), y 1 archibebe común (Tringa totanus).

Otras especies presentes en la ría en estas fechas eran las garzas reales (Ardea cinerea), de las que conté 18 ejemplares, las garcetas (Egretta garzetta), que contabilicé 9, y cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo), que observé 3.


Me despido hasta la próxima entrada, en la que os traeré un reportaje sobre la situación actual de la Playa de As Catedrais. Y lo hago con esta foto del atardecer sobre el perfil más bello de los pueblos de la ría, el de Castropol (qué pena esa grúa).


lunes, 20 de julio de 2015

Costeando por Ribadeo

Comezo a meter algunhas entradas que tiña pendentes da miña última estancia en Ribadeo. Unha das primeiras cousas que fixen nada máis chegar, a comezos de xullo, foi sair pasear pola rasa costeira. Recén chegado dos calores abafantes que estamos a sufrir en Madrid este verán, poder disfrutar da brisa mariña e de temperaturas ata 20 graos máis baixas durante o día, foi todo un alivio para min. Xa por isto, xunto coa sempre reconfortante visión do mar, merecía a pena o paseo.


En canto ó ornitolóxico, o máis abundante nesas datas eran os mazcatos (Morus bassanus), xunto coa presenza habitual de corvos mariños cristados (Phalacrocorax aristotelis) e as tamén abundantes gaivotas patiamarelas (Larus michaellis).

Os mazcatos, como dicía, eran do máis abundante, pasando preto da costa en todas direccións. Malia iso non conseguín sacar ningunha foto boa, así que sirva esta meramente coma testemuña.
O que sí puiden fotografar mellor foi un miñato (Buteo buteo) que estaba moi concentrado cazando pequenos roedores neste prado recén segado.
E para rematar esta breve entrada sobre a costa de Ribadeo, déixovos esta entrañable escea dun niño de lagarteiro común (Falco tinnunculus). Sobre os niños non é bo dar demasiada información, polo que poida pasar, así que gardarei o segredo. Só direi que souben deste gracias a Iván Rodríguez Lombardero, amigo e guía das Xeorutas da praia das Catedrais. Outro día falarei aquí das Catedrais, por certo, xa que estiven recollendo información de primeira man para poder facer a miña propia valoración de cómo está a situación neste espazo emblemático cos recentes cambios que se implantaron este verán.
Imaxes e texto baixo licenza Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com

viernes, 26 de junio de 2015

Tórtola europea, ave del año 2015
Hace unas semanas reflejaba en el blog la elección del avión común como el ave del año en Galicia 2015 (ver). Y ahora le toca el turno al ave del año 2015 en España, que no es otra que la tórtola europea. La elección se produjo hace meses, aunque sea ahora cuando yo traigo la noticia al blog. Aquí os dejo algunas fotos de esta hermosa ave, así como un pequeño extracto del texto en el que la SEO explica los motivos de esta elección. 
"La tórtola europea (Streptopelia turtur) ha sido declarada Ave del Año 2015 por SEO/BirdLife, un título con el que la sociedad científica decana del estudio de las aves en España designa a aquellas especies que sufren especiales problemas de conservación.

La tórtola europea es una especie migratoria que llega a España entre marzo-abril, siendo el periodo anterior al verano el que registra un mayor número de ejemplares y cuando se reproduce en la península Ibérica.

En los últimos decenios la tórtola europea ha experimentado un acusado declive, tanto en el número ejemplares reproductores como en los que nos visitan en paso. Esta situación se debe principalmente a la degradación del hábitat de cría e invernada pero a la que también contribuye la mortandad no natural al ser especie cinegética. En España, la tórtola ha sufrido un declive poblacional del 30% entre 1998 y 2013, como indica el Programa Sacre de Seguimiento de Aves de SEO/BirdLife. Desde 1970 su población se ha reducido un 60% en el conjunto de los países donde se conoce la tendencia. Y en algunos lugares como Inglaterra, donde era habitual verla en verano, temen ya por su desaparición.

La tórtola europea era una especie común en nuestros campos y que está desapareciendo en silencio. En SEO/BirdLife queremos evitar que acabe convertida en un recuerdo."

Más información: http://www.seo.org/tortola2015/
Imágenes y texto bajo licencia Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com

martes, 16 de junio de 2015

Por el suroeste de Madrid

Campos de trigo. Moraleja de Enmedio.

En las últimas semanas he vuelto a realizar dos recorridos más por el suroeste de Madrid, dentro de la cuadrícula de 10 km2 que tengo asignada para el estudio de la población de aves reproductoras de la SEO (Atlas de Primavera). El primero de ellos fue por las proximidades de la localidad de Griñón, y el segundo en el término de Moraleja de Enmedio. Como se puede apreciar en estas fotos, se nota que el calor ya ha hecho efecto sobre los campos de cereal, que mostraban un aspecto mucho más seco que en anteriores recorridos. Aunque había zonas en las que aún se apreciaba cierto verdor en ellos.

Campos de trigo en GriñónDe lo más interesante fue constatar la presencia de tórtola europea, especie que está en clara decadencia en la península, y que precisamente por su estado amenazado ha sido elegida como ave del año 2015 por la SEO.

Tórtola europeaTambién me sorprendió la presencia de gallinetas en una pequeño humedal a las afueras de Griñón, creado por el nada idílico vertido de aguas residuales del pueblo.

Gallineta comúnTriguero
Otras especies se dedicaban a alimentar a sus ya crecidos pollos. Es el caso de este sufrido verderón, que no dejaba de ser acosado por sus crías para que les diese el tan ansiado alimento.
Aquí os dejo el listado de especies observadas en estos dos recorridos:

Perdiz roja / Alectoris rufa / Perdiz
Cigüeña / Ciconia ciconia / Cegoña branca
Milano negro / Milvus migrans / Miñato queimado - millafre negro
Milano real / Milvus milvus / Miñato real - millafre real
Aguilucho cenizo / Circus pygargus / Tartaraña cincenta
Ratonero / Buteo buteo / Miñato
Cernícalo / Falco tinnunculus / Lagarteiro
Gallineta / Gallinula chloropus / Galiña de río - galiñola
Paloma bravía / Columba livia / Pomba das rochas
Paloma Torcaz / Columba palumbus / Pombo torcaz
Tórtola europea / Streptopelia turtur / Rula
Vencejo / Apus apus / Cirrio - vencello
Avión común / Delichon urbicon / Andoriña de cu branco
Pito real / Picus viridis / Peto verde
Calandria / Melanocorypha calandra / Calandra real
Cogujada / Galerida cristata / Cotovía cristada - cotovía dos camiños
Cogujada montesina / Galerida theklae / Cotovía montesa
alondra / Alauda arvensis / Laverca
Golondrina / Hirundo rustica / Andoriña - anduriña
Ruiseñor / Luscinia megarhynchos / Reiseñor
Mirlo / Turdus merula / Merlo
Ruiseñor bastardo / Cettia cetti / Reiseñor da auga - reiseñor bravo
Buitrón / Cisticola juncidis / Carriza dos xuncos
Carbonero / Parus major / Ferreiro abelleiro - ferreiriño real
Urraca / Pica pica / Pega
Estornino negro / Sturnus unicolor / Estorniño negro
Gorrión / Passer domesticus / Pardal
Gorrión molinero / Passer montanus / Pardal montés
Verdecillo / Serinus serinus / Xirín
Verderón / Carduelis chloris / Verderolo
Jilguero / Carduelis carduelis / Xílgaro
Triguero / Emberiza calandra / Trigueiro - trigueirónImágenes y texto bajo licencia Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com

martes, 2 de junio de 2015

Un paseo por el río Adaja (Arévalo, Ávila)

En esta época del año, cuando el calor comienza a apretar en la llanura cerealista castellana, el agua se convierte en un bien escaso en la naturaleza. En este contexto, el río Adaja se constituye como una especie de oasis para muchas especies animales y vegetales. Su caudal permanente, mantenido en época estival de modo artificial gracias al aporte que se realiza desde el embalse de Las Cogotas, es una fuente de riqueza natural que propicia la vida en torno a su cauce. A su paso por Arévalo, el Adaja crea un interesantísimo ecosistema, formado por densos bosques de ribera y cortados labrados por el río a lo largo de los siglos. El sábado estuve dando un pequeño paseo por las afueras de Arévalo, para disfrutar de este precioso enclave.


En esta zona, al norte del pueblo, y tras pasar por debajo de la línea del ferrocarril y de la autovía A-6, el río se encajona en un hermoso cañón repleto de vegetación de ribera, y con algunos cortados a los lados. No es un cañón muy profundo ni escarpado, pero sí de una belleza peculiar. Además el enclave se enriquece con la presencia de un denso pinar al oeste, y cultivos de secano al este. Y también en este punto se une otro pequeño cañón formado por el cauce de un arroyo, casi siempre seco, el arroyo de La Mora. En esta foto se puede apreciar lo que comento. A la izquierda el pinar, a continuación el río Adaja con su bosque de ribera, un poco más al fondo y a la derecha el arroyo de La Mora, y a continuación los cultivos de cereal. 


Río Adaja

Arroyo de la MoraPor si fuese poco, a continuación está el lugar de Cantazorras, muy interesante desde el punto de vista botánico por la peculiaridad de su suelo, como bien sabe mi amigo Víctor Coello, que muy a menudo cuelga fotos e informaciones sobre este paraje en su blog Territorio Natural.

Pero yo no llegué hasta allí, sino que me quedé en esta zona del río. Desde el inicio del paseo pronto comencé a observar y escuchar especies típicas de este enclave y de esta época: vencejos (Apus apus), golondrinas (Hirundo rustica), aviones (Delichon urbicon), abejarucos (Merops apiaster), abubillas (Upupa epops)… Pero entre tanto mirar al cielo, algo llamó mi atención en un claro del bosque.Efectivamente, se trataba de un corzo, que tranquilamente, y a plena luz del día, se entretenía comiendo entre la vegetación. Aquí os dejo un pequeño vídeo.


Tras observarlo durante un rato, se escondió entre la arboleda, así que seguí mi camino. En los chopos del río abunda el pito real (Picus viridis) que delataba su presencia con su particular “relincho”. Y otro que delató su presencia con el canto fue el cuco (Cuculus canorus). Es un ave que normalmente es más sencillo escuchar que ver, y este fue el caso también en esta ocasión. Lo estuve escuchando durante prácticamente todo el paseo, pero no conseguí verlo.

Durante el camino me acompañaron igualmente los cantos de otras aves propias de las riberas, como el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) o el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), verdecillos (Serinus Serenus), mosquiteros (Phylloscopus spp.), mirlos (Turdus merula) o herrerillos (Cyanistes caeruleus). Una pareja de estos últimos tenía su nido en un hueco en el cortado del río, y no dejaban de venir con pequeños insectos en el pico para alimentar a sus pollos.
De vuelta a Arévalo, y ya en la zona alta entre cultivos fueron apareciendo otras especies: cigüeña (Ciconia ciconia), milano negro (Milvus milvus), ratonero (Buteo buteo), paloma torcaz (Columba palumbus), estornino negro (Sturnus unicolor), cogujada (Galerida cristata), jilguero (Carduelis carduelis) y triguero (Emberiza calandra).


Castillo y torres de ArévaloPara despedir esta entrada, lo hago con las fotos de estos vencejos sobrevolando la iglesia de San Miguel, ya en el centro de Arévalo.Imágenes y texto bajo licencia Creative Commons
Enrique Sampedro Miranda
Blog Ría de Ribadeo: www.riaderibadeo.com